Tietosuojakäytännöt

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja jäsenvaltioiden muissa kansallisissa tietosuojalaeissa sekä muissa tietosuojamääräyksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berliini [Saksa]

S-posti: [email protected]

Ohjaaja: Aleksandr Kondratyev;

Liikeyhtiön numero rekisterissä: HRB 186819 B; Arvonlisäveronumero: DE314892085

 

1. Yleistä tietojen käsittelystä

1.1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston, sisältömme ja palvelujemme käyttööntarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietoja kerätään ja käytetään säännöllisesti vain käyttäjän annettua siihen suostumuksen. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa suostumusta ei ole mahdollista hankkia etukäteen ja joissa tietojen käsittely on lain määräysten mukaista.

Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin paljastatte niitä meille vapaaehtoisesti tilauksenne yhteydessä. Käytämme antamianne tietoja ilman nimenomaista suostumustanne yksinomaan tilauksenne täytäntöönpanoon ja käsittelyyn. Kun sopimuksen käsittely on saatu päätökseen ja kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan, pääse tietoihinne estetään ja vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen umpeuduttua ne poistetaan, ellette ole nimenomaisesti sallinut tietojenne käyttöä jatkossa.

1.2. Henkilötietojen luovuttaminen

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille – tässä tietosuojaselosteessa mainituin ja laajuudeltaan eritellyin poikkeuksin – paitsi jos olet suostunut tietojen luovuttamiseen tai meillä on oikeus tai lakisääteinen velvoite ja/tai viranomaisten tai tuomioistuinten pyyntö tietojen luovuttamiseen. Tämä voi sisältää erityisesti tietojen antamista syytetoimia varten, vaaran välttämiseksi tai immateriaalioikeuksien puolustamiseksi.

1.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Jos pyydämme henkilötietojen käsittelytoimiin kyseessä olevan henkilön suostumuksen, sen oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
Kun käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jonka osapuolena kyseinen henkilö on, tarvittavia henkilötietoja, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tätä sovelletaan myös sopimusta edeltävien toimien suorittamiseen tarvittavissa käsittelytoimissa. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperusteena on yleinen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.
Jos rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut vaativat henkilötietojen käsittelyä, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.
Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä ensin mainittuja etuja, käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

1.4. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään, kun säilytyksen tarkoitus raukeaa. Säilytystä voidaan jatkaa, jos sitä edellyttävät rekisterinpitäjään sovellettavat eurooppalaisten tai kansallisten lainsäätäjien unionioikeudelliset asetukset, lait tai muut määräykset. Tietoihin pääsy estetään tai tiedot poistetaan myös silloin, kun edellä mainittujen sääntöjen edellyttämä säilytysaika umpeutuu, paitsi jos sopimuksen solmiminen tai sen täyttäminen vaatii tietojen säilytyksen jatkamista.

2. Verkkosivuston käyttööntarjoaminen ja lokitiedostot

2.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta, kun verkkosivullemme tulee kävijä, järjestelmämme tallentaa automaattisesti tietoja kävijän tietokonejärjestelmästä.

Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

1. selaintyyppi ja sen käytössä oleva versio
2. käyttäjän käyttöjärjestelmä
3. käyttäjän internetpalveluntarjoaja
4. käyttäjän IP-osoite
5. sivustolle tulemisen päivämäärä ja kellonaika
6. verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä saapuu meidän verkkosivullemme
7. verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä avaa verkkosivustomme kautta

Lokitiedostot sisältävät IP-osoitteita ja muita tietoja, joilla käyttäjä voidaan tunnistaa. Näin voi olla esimerkiksi, kun linkki verkkosivulle, jolta käyttäjä saapuu internetsivullemme, tai linkki verkkosivulle, jolle käyttäjä siirtyy, sisältää henkilötietoja.

Myös nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Tämä ei koske käyttäjän IP-osoitteita tai muita tietoja, joilla tiedot voidaan yhdistää tiettyyn käyttäjään. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

2.2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

2.3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen järjestelmäämme on välttämätöntä verkkosivun sisällön siirtämiseksi käyttäjän tietokoneelle. Se edellyttää, että käyttäjän IP-osoite tallennetaan istunnon ajaksi.

Lokitiedostoja tallennetaan sivuston toimivuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi hyödynnämme näitä tietoja sivustomme optimointiin ja IT-järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei hyödynnetä tässä yhteydessä markkinointitarkoituksiin.

Näiden tarkoitusten perusteella meillä on perusteltu syy tietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

2.4. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Kun tietoja kerätään verkkosivuston käyttööntarjoamista varten, ne poistetaan istunnon päättyessä.

Lokitiedoston tietojen tallennuksessa poisto tapahtuu viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua. Pitempiaikainen säilytys on mahdollista. Siinä tapauksessa käyttäjän IP-osoitteet poistetaan tai vääristetään, jotta sivustolle tulevaa asiakasta ei voida enää tunnistaa.

2.5. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus

Tietojen keruu verkkosivuston käyttööntarjoamista varten ja lokitiedostojen tietojen tallennus on välttämätöntä internetsivuston ylläpitämiseen. Käyttäjällä ei siksi ole vastustamismahdollisuutta.

3. Evästeiden käyttö

3.1.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus (selailukäyttäytymisen analysointi)

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joilla voidaan analysoida käyttäjien selailukäyttäytymistä. Tällä tavoin voidaan siirtää seuraavia tietoja:

1. käytetyt hakutermit
2. sivulatausten toistuvuus
3. verkkosivuston toimintojen käyttö

Tällä tavoin kerätyt tiedot käyttäjistä pseudonymisoidaan teknisin menetelmin. Siksi näitä tietoja ei voida enää yhdistää sivun käyttäjään. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjien muiden henkilötietojen kanssa.

3.1.2. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus (ostoskoritoiminto)

Jotkut evästeet tallentuvat tietokoneellenne pysyvästi ja niiden avulla tunnistamme tietokoneenne käydessänne seuraavan kerran sivustollamme (pysyvät evästeet). Yhteistyökumppaneillamme ei ole lupaa kerätä evästeiden avulla verkkosivustomme kautta henkilötietoja tai käsitellä tai käyttää sellaisia tietoja. Useimmissa selaimissa evästeiden hyväksyminen on oletusasetuksena. Suojausasetuksilla voitte sallia tai kieltää väliaikaiset ja pysyvät evästeet toisistaan riippumatta. Jos ette salli evästeitä, verkkosivustomme tietyt toiminnot eivät ehkä toimi ja jotkut verkkosivut eivät ehkä näy oikein. Jotta ostoskoritoimintoamme voidaan käyttää, väliaikaisten evästeiden on oltava sallittuja! Evästeisiimme tallennettuja tietoja ei yhdistetä henkilötietoihinne (nimi, osoite jne.). Emme yhdistä evästeisiimme tallennettuja tietoja henkilötietoihinne (nimi, osoite jne.) ilman nimenomaista suostumustanne.

3.2. Tietojen keruu Google Analytics -työkalulla

Verkkosivustomme hyödyntää Google Inc.:in verkkoanalyysipalvelua Google Analytics. Google Analytics käyttää evästeitä. Ne ovat tietokoneellenne tallentuvia tekstitiedostoja, joilla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöänne. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa käyttöjärjestelmä, selain, IP-osoite, internetsivu, jonka kautta sivustolle on tultu (referrer URL) sekä sivustollamme käynnin päivämäärä ja kellonaika. Tämän tekstitiedoston tiedot verkkosivustomme käytöstä siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Google hyödyntää näitä tietoja analysoidakseen, kuinka käytätte verkkosivustoamme, laatiakseen raportteja verkkosivustojen käytöstä sivuston tarjoajalle ja tarjotakseen muita verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Jos laki sitä vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen valtuuttamina, Google luovuttaa nämä tiedot myös näille kolmansille osapuolille. Tällaisessa käytössä tietojen tunnistettavuus on poistettu tai tiedot on pseudonymisoitu. Lisätietoja on Googlen sivustolla.Klikkaa tästä.

3.3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Evästeitä hyödyntävän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3.4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Analyysievästeitä käytetään verkkosivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Analyysievästeiden avulla selvitämme, kuinka verkkosivustoa käytetään, ja voimme siten optimoida tarjontaamme jatkuvasti.
Näiden tarkoitusten perusteella meillä on perusteltu syy henkilötietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

3.5. Tietojen säilytysaika, vastustamis- ja poistattamismahdollisuus

Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja sieltä ne välittyvät meidän sivustollemme. Siksi voitte käyttäjänä myös valvoa evästeiden käyttöä. Muuttamalla verkkoselaimenne asetuksia voitte estää evästeiden siirtymisen tai rajoittaa sitä. Jo tallentuneet evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voidaan suorittaa myös automaattisesti. Jos evästeiden käyttö verkkosivustollamme estetään, sivuston kaikkia toimintoja ei ehkä voida enää käyttää rajoituksitta.
Flash-evästeiden siirtymistä ei voi estää selainasetuksilla, vaan Flash Playerin asetuksia on muutettava.

4. Uutiskirje

4.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit tilata ilmaisen uutiskirjeen verkkosivustoltamme. Ilmoittautuessasi uutiskirjeen tilaajaksi syöttömaskiin syötetyt tiedot siirretään meille.

Informoimme sinua tuotteistamme ja palveluistamme uutiskirjeellä säännöllisin (yleensä kahden viikon) välein. Voit saada uutiskirjeen vain, jos (1) sinulla on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) olet rekisteröitynyt uutiskirjeen saajaksi.

Kaksinkertaisessa hyväksymismenettelyssä uutiskirjeen toimitusosoitteeseen lähetetään oikeudellisista syistä ensiksi vahvistusviesti. Tällä vahvistusviestillä tarkistetaan, onko sähköpostiosoitteen omistaja asianomaisena hyväksynyt uutiskirjeen vastaanottamisen.

Uutiskirjettä tilatessasi tallennamme IP-osoitteen, jonka internetpalveluntarjoajasi on antanut rekisteröitymiseen käyttämällesi tietokonejärjestelmälle, sekä rekisteröitymisen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeellista, jotta voidaan myöhemmin selvittää sähköpostiosoitteen mahdollinen väärinkäyttö. Tallennamme tiedot ainoastaan turvallisuustarkoituksessa.

4.2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumista seuraavan tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja se edellyttää käyttäjän suostumusta.

4.3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoite tarvitaan uutiskirjeen lähettämiseen.

Muiden henkilötietojen keruulla uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumisen yhteydessä pyritään estämään palvelujen tai käytettävän sähköpostiosoitteen väärinkäyttöä.

4.4. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Käyttäjän sähköpostiosoite on tallennettuna niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

4.5. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus

Käyttäjä voi milloin tahansa perua uutiskirjeen tilauksen. Sitä varten verkkosivulla on uutiskirjeen alla erityinen painike.

5. Yhteydenottolomake ja sähköpostiviestintä

5.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustollamme on yhteydenottolomake, jolla meihin voidaan ottaa yhteyttä sähköisesti. Tätä mahdollisuutta käytettäessä syöttömaskiin syötetyt tiedot siirtyvät meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:

1. Nimi

2. Sähköposti

3. Asia

4. Vapaaehtoinen

Viestiä lähetettäessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:

1. Käyttäjän IP-osoite

2. Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Suostumuksesi tietojen käsittelyyn saadaan ja tähän tietosuojaselosteeseen viitataan rekisteröitymismenettelyn yhteydessä.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös ilmoittamallamme sähköpostiosoitteella. Silloin sähköpostin sisältämät käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.

Tässä yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan viestinvaihdon käsittelyyn.

5.2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja se edellyttää käyttäjän suostumusta.

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä siirtyneiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostilla tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

5.3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme käyttäjän syöttämiä henkilötietoja ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn. Sähköpostitse tapahtuvassa yhteydenotossa tämä on meiltä edellytetty perusteltu syy tietojen käsittelyyn.
Muita viestin lähettämisen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.

5.4. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeeseen syötetyt ja sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun kyseinen viestinvaihto on päättynyt. Viestinvaihto on päättynyt, kun asiayhteydestä ilmenee, että kyseessä ollut asia on selvitetty asianmukaisesti.
Viestin lähetyksen yhteydessä kerätyt muut henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua.

5.5. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus

Käyttäjällä on oikeus perua henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksen milloin tahansa. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi kieltää henkilötietojensa tallennuksen milloin tahansa. Siinä tapauksessa viestinvaihtoa ei voida jatkaa.
Peruminen sähköpostilla tai kirjeitse osoitteeseen:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Germany]

E-mail: [email protected]

 

Siinä tapauksessa kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Seuraava luettelo sisältää rekisteröidyn kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Sellaisia oikeuksia, joilla ei ole merkitystä verkkosivustolle, ei tarvitse mainita. Siksi luettelo voi olla lyhennetty.
Jos teidän henkilötietojanne käsitellään, olette yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisteröity ja teitä koskevat seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:

6.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Teillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsittelemmekö teitä koskevia henkilötietoja.
Jos näitä henkilötietoja käsitellään, teillä oikeus vaatia rekisterinpitäjältä pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:

1. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
2. käsiteltävät henkilötietoryhmät;
3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille teitä koskevia henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
4. teitä koskevien henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
5. oikeus pyytää rekisterinpitäjältä teitä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
7. jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;
8. automaattisen päätöksenteon, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin, olemassaolo sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Teillä on oikeus saada tieto siitä siirretäänkö teitä koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voitte vaatia ilmoitusta yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

6.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävät, teitä koskevat henkilötiedot ovat vääriä tai puutteellisia, teillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä niiden oikaisemista tai täydentämistä. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu viipymättä.

6.3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voitte vaatia teitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, jos kyseessä on yksi seuraavista:

1. Kiistätte henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
2. Käsittely on lainvastaista ja vastustatte henkilötietojen poistamista ja vaaditte sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta te tarvitsette niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
4. Olette vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä ole vielä selvillä syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut teidän etunne.

Jos teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa – säilyttämistä lukuun ottamatta – käsitellä ainoastaan teidän suostumuksellanne taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
Jos käsittelyä on rajoitettu yllä mainituin edellytyksin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava teille, ennen kuin rajoitus poistetaan.

6.4. Oikeus tietojen poistamiseen

6.4.1. Poistovelvollisuus

Voitte vaatia rekisterinpitäjältä, että teitä koskevat henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

1. Teitä koskevia henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
2. Peruutatte suostumuksen, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
3. Vastustatte käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustatte käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
4. Teitä koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
5. Teitä koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
6. Teitä koskevat henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

6.4.2. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut teitä koskevat henkilötiedot ja sillä on yleinen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että te rekisteröitynä olette pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

6.4.3. Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen

1. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
2. rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten;
3. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
4. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos (3) kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
5. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

6.5. Oikeus saada tietoa

Jos olette käyttänyt oikeuttanne vaatia rekisterinpitäjältä käsiteltävien tietojen oikaisua, poistoa tai niiden käsittelyn rajoittamista, rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan kaikille vastaanottajille, joille teitä koskevia henkilötietoja on luovutettu, tästä tietojen oikaisusta tai poistosta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuuttomia ponnistuksia.
Teillä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tietoa näistä vastaanottajista.

6.6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Teillä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamanne, teitä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Teillä on lisäksi oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

1. käsittely perustuu suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
2. käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytätte tätä oikeuttanne, teillä on oikeus saada teitä koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

6.7. Vastustamisoikeus

Teillä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. 
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä teitä koskevia henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää teidän etunne, oikeutenne ja vapautenne tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos teitä koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, teillä on oikeus milloin tahansa vastustaa teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Jos vastustatte henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.
Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voitte käyttää vastustamisoikeuttanne automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

6.8. Oikeus tietosuojaoikeudellisen suostumuksen peruuttamiseen

Teillä on oikeus peruuttaa antamanne tietosuojaoikeudellinen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

6.9. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Teillä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on teitä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa teihin vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

1. on välttämätön teidän ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet teidän oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne suojaamiseksi, tai
3. perustuu teidän nimenomaiseen suostumukseenne.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet teidän oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne suojaamiseksi on toteutettu.

Edellä 1 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

6.10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkanne tai työpaikkanne on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että teitä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä ei kuitenkaan rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

Ota yhteyttä